AVG / Privacyverklaring

Algemene Verordening Gegevensbescherming

Privacyverklaring Reico Glasbewassing

Reico Glasbewassing verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

-voor en achternaam
-bedrijfsnaam
-adresgegevens
-telefoonnummer
-e-mailadres
-bankrekeningnummer

Bezoek website:

Onze website verzamelt geen gegevens over websitebezoekers.

Waarom wij gegevens nodig hebben:
-facturatie en planning
-controle administratie

Delen met anderen:

Reico Glasbewassing verkoopt geen gegevens aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
U heeft het recht om uw gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Verwijdering mag niet in strijd zijn met de wettelijke bewaarplicht van uw gegevens.

Beveiliging:
Reico Glasbewassing neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik tegen te gaan.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op:

reicoglasbewassing@hotmail.com